top of page

Prvotné vizualizácie ožívajú v rukách našich grafikov a pomáhajú našim klientom odprezentovať seba a svoje služby v dokonalom 3D rozmere. Takéto vizualizácie sú realistické a zanechávajú profesionálny dojem. Modelovanie, rigovanie a animovanie zabezpečujeme pomocou programov 3D Max, 4D cinema, Maya. Rendering prebieha na vysokovýkonnej render farme. V prípade potreby vieme ponúknuť konzultácie alebo prítomnosť na natáčaní, aby sme spoločne s klientom a partnermi dosiahli požadovaný výsledok v čo najjednoduchšom procese.

3D MODELING / ANIMATION

bottom of page